Vad händer med signalkräftorna och oss?

Enligt vad som hittills finns skrivit i Sverige är det från den 3 augusti 2016 blir det förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera och hålla dessa arter. Efter den 3 augusti 2017 blir det förbjudet att även sälja dessa arter. Det har gjorts ett gediget arbete kring Signalkräftan under vintern men myndigheterna och remisserna är inte klara. Så 2017 kommer att vara precis som tidigare för allt. Men i januari 2018 kommer det att komma nya regler.

Självklart ska Flodkräftan skyddas och spridning av kräftpesten ska förhindras. Men där signalkräftan har fått fäste kommer den vara mycket svår att få bort och frågan är om Flodkräftan någonsin kan komma tillbaka?

Under 2017 kommer vi arbeta på som vanligt. Det kommer med största sannolikhet bli så även tiden därefter för dem som har licens. Men vi kommer att behöva hantera den levande kräftan på ett annat sätt och det kommer förmodligen inte att få säljas levande signalkräfta i Sverige. Det gäller alla. Det är ju redan så att privatpersoners kräftor är för eget bruk, inte för att sälja. Från 2018 kommer både dessa regler ändras och transporter av levande kräftor kommer att få starka restriktioner. Det kommer vi kunna ändra och anpassa oss till. Den stora förändringen som kan komma med det är att vi inte får eller kan sälja levande kräftor till privatpersoner. Om reglerna ser ut som utkasten vi har sett nu… Mer vet vi alla under hösten / vintern 2017/2018.

Har ni frågor? Tveka inte att maila eller ring Maria för frågor. Mig når ni på maria@carlensfisk.se eller 036-434 10.