Du kan fortsätta äta Sik och annan fisk från Vättern

Den sista veckan har det cirkulerat information i media om att gränsvärden för Sik ska ändras enligt EU. Detta har resulterat i många skriverier som inte har varit helt sanningsenliga. Nu kommer här ett förtydligande från Länsstyrelserna gemensamt som belyser frågan mer nyanserat. Nyttan med att äta fisk överstiger fortfarande riskerna för pcb och dioxiner. Generellt äter människor för lite fisk. Här finns informationen från länsstyrelserna och även länkarna till Livsmedelsverkets kostrekommendationer och rapporten som visar att fisk är nyttigt! Har du frågor om detta så förklarar och berättar vi gärna i butiken, på telefon 036/434 10 eller mail butiken@carlensfisk.se

2013-07-02

Inget saluförbud för sik från Vättern i dagsläget

 

Länsstyrelserna i Jönköping, Östergötland, Örebro och Västra Götalands län gör tillsammans bedömningen att det i dagsläget inte bör införas saluförbud för sik från Vättern. Länsstyrelserna hänvisar tills vidare till Livsmedelsverkets kostrekommendationer. Under sensommaren och hösten kommer ytterligare undersökningar att utföras och Länsstyrelserna kommer därefter ta ställning till eventuella restriktioner i saluföringen av sik från Vättern.

Med anledning av Livsmedelsverkets pressmeddelande den 26 juni angående dioxiner och PCB i sik från Vättern, har länsstyrelserna runt Vättern samverkat och kommit överens om att det i dagsläget inte råder saluförbud för sik från Vättern. Länsstyrelserna hänvisar tills vidare till Livsmedelsverkets kostrekommendationer för övrig fisk från Vättern. Om rekommendationerna följs bedöms att konsumtion av sik inte utgör någon fara för hälsan.

Livsmedelsverkets dataunderlag behöver genomlysas och kompletteras. Ytterligare undersökningar samt analyser kommer därför att utföras under sensommaren och hösten 2013.

Länk pressmeddelande Livsmedelsverket:
http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Hoga-halter-av-dioxiner-i-sik-fran-Vattern-/

Länk till Livsmedelsverkets kostrekommendationer:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Rad-om-fisk/

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län:
Malin Setzer, Fiskeenheten
036-39 51 85

Länsstyrelsen i Västra Götalands län:
Liisi Johansson, funktionschef Landsbygdsenheten
010-22 45 595

Länsstyrelsen i Örebro län:
Åsa Heldemar, Länsveterinär
019-19 39 928

Länsstyrelsen i Östergötlands län:
Helen Loor, Länsveterinär
013-19 62 97

Vill du läsa rapporten om nyttan med att äta fisk så heter den Fiskkonsumtion – risk och nytta (klicka på länken).